Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Erelonen

Erelonen

Een eerste mondeling juridisch advies

Vele procedures kunnen vermeden worden door deskundig advies. Een adviserend gesprek met advocaat Lowyck kan u een andere kijk geven op de problemen waarmee u geconfronteerd wordt of duidelijkheid bieden omtrent uw rechten en plichten.

Na dit eerste gesprek kan u vrijblijvend beslissen over eventuele verdere stappen. Als u bijvoorbeeld beslist om vervolgens een juridische procedure op te starten kan dit eerste advies u reeds een grote voorsprong opleveren op uw tegenpartij.

Een eerste mondeling juridisch advies kan bij advocatenkantoor Lowyck aan het voorkeurtarief van 80 euro (inclusief 21% BTW).

Een kosteloos inloopgesprek over de kosten en ereloon van een procedure

Gelet op de onzekerheid en de vooroordelen die er heersen over de kostprijs voor het aanvatten van een juridische procedure, is er de mogelijkheid om voorafgaand aan alle procedures een kosteloos ‘inloopgesprek’ te hebben over de kostprijs van de te voeren procedures of over abonnementsformules voor regelmatige weerkerend procedures, zoals het opvolgen van wanbetalers.

Tijdens dit eerste oriënterend gesprek verleent advocaat Lowyck niet meteen juridisch advies, maar wordt er geprobeerd om volledige duidelijkheid te scheppen over alle mogelijke kosten en over de manier van betaling van deze kosten.

U mag evenwel nooit uit het oog verliezen dat een op het eerste zicht eenvoudige zaak na verloop van tijd een gecompliceerd dossier kan worden, waardoor de kosten niet altijd eenvoudig te begroten zijn. Het is uiteraard steeds de bedoeling van advocatenkantoor Lowyck om uw dossier op een vlotte en snelle manier af te handelen zonder buitensporige kosten.

Terugvallen op uw verzekering rechtsbijstand

Misschien bent u, zonder dat u het weet, verzekerd in rechtsbijstand.  Dit houdt in dat het ereloon en de kosten voor een juridische procedure door uw verzekeraar ten laste worden genomen. Dergelijke verzekeringen zijn in veel gevallen standaard bij uw auto- en familiale verzekering.

Wij bekijken dit graag samen met u en kunnen u hierover vrijblijvend inlichten. Zo vragen wij indien nodig de vereiste gegevens voor u op bij uw verzekeringsmakelaar of -maatschappij.

Wat zijn erelonen en wat zijn kosten?

De prijs voor de tussenkomst van een advocaat dient uitgesplitst te worden in twee luiken:
  • Het ereloon
Dit is het loon voor het juridisch werk zoals o.m. het opmaken van uw dagvaarding, het schrijven van conclusies, het opmaken van contracten, enz. Dit wordt meestal per effectief gepresteerd uur begroot, doch kan tevens forfaitair (voor een specifieke procedure) overeengekomen worden.
  • De kosten
Dit zijn de effectief door de advocaat gemaakte kosten voor het behandelen van uw zaak zoals o.m. kosten van briefwisseling, algemene administratiekosten, deurwaarderskosten (ereloon en kost van de deurwaarder), kilometerkosten, enz.

Klik op onderstaand pdf-document voor meer info over de conform dienstenwet te vertrekken gegevens:

Abonnementsformule of forfaitprijs

In veel gevallen kan er gewerkt worden met een ‘abonnementsformule’ zoals o.m. bij de invordering van openstaande facturen. Eveneens bestaat er de mogelijkheid om voorafgaand aan bepaalde procedures een forfaitprijs overeen te komen.  

Bij deze formules is er uiteraard ook de mogelijkheid om vooraf vrijblijvend informatie over de kosten voor factuurinvordering (incasso) en de gevolgde strategie in te winnen.

Pro Deo

Tenslotte kan het zijn dat een advocaat pro deo kan optreden voor u. Zijn kosten en ereloon worden dan door de Belgische staat – forfaitair - ten laste genomen. De beslissing of u hiervoor al dan niet in aanmerking komt, wordt genomen door het BJB (Bureau voor Juridische Bijstand). De aanvraag hiertoe gebeurt door de advocaat.

U kan zich hierover vrijblijvend bij ons informeren waarna de aanvraag door ons kan uitgevoerd worden.